Reiki behandling i Oslo og på Larkollen

Reiki er er en terapeutisk behandlingsform med røtter i østen. Reiki kan tilføre kroppen ekstra energi og balanse.

Hvordan fungerer behandlingen?

Vi starter med en innledende samtale og kort om bakgrunnen for behandlingen. Under behandlingen er du  fullstendig påkledd et behandlingsbord og lytter til avslappende musikk. Du kan bare slappe av og ha en vilje til å gi energi. Mange slummer for en stund, og det er greit.

Under en behandling plasseres hendene varsomt og lett på pasientens kropp. Når hendene legges på skapes en forbindelse mellom Reiki utøveren, som er innviet til Reiki, og mottaker. Denne forbindelsen gjør at mottakers egen energi begynner å arbeide helende i forhold til mottakers eget behov. Reiki kan derfor ikke manipuleres av Reiki utøveren.

Reiki er annerledes enn massasje og andre terapiformer, fordi hendene forblir i ro og behandlingen blir gitt gjennom klær og også f.eks. gips. En Reiki behandling varer som regel en time, og hendene flyttes til en ny posisjon ca. hvert femte minutt. Energistrømmen er subtil. De fleste erfarer varme eller kribling under behandlingen og oppnår de samme fysiske fordelene som etter 3 – 4 timer dyp søvn. Det er vanlig å føle seg avslappet og balansert etterpå.

Når behandlingen er fullført, blir musikken trappet ned og pasienten kan holde seg rolig en stund og våkne opp avslappet. Du vil få et glass vann fordi kroppen trenger ekstra vann når energiene og kroppsfunksjonene kjører. Deretter snakker vi om erfaringene under behandling og hvordan du aktivt kan bistå i prosessene.

Reiki – og Østens filosofi

Navnet på den  japanske avslapningsteknikken Reiki er sammensatt av ordene Rei (som betyr universell) – og Ki (som betyr livsenergi), nedenfor skal vi se litt nærmere på hva Ki står for.

I følge Østens filosofi og den holistiske tankegang flyter Ki ( eller om du vil  «chi» (kinesisk),  «prana» (indisk)  eller «lyset» (vestlige kulturer) gjennom alt som lever og har stor betydning for alt vi foretar oss.

REI KI = Universell Energi

Som blodet transporterer surstoff og næringsstoffer rundt i kroppen vår, transporterer Ki tanker, ideer, følelser og drømmer om livet vårt. Derfor har tankene våre; hva og hvordan vi tenker en direkte innflytelse på cellene i kroppen vår. Det samme har blant annet maten vi spiser, været og menneskene vi er sammen med.

At sinnet har innflytelse på den fysiske helsen er velkjent. Det er også kjent at mange mennesker opplever fordelene ved en positiv tankegang – og noen hevder at en positiv tankegang har kurert alvorlige sykdommer.

Du kan si at Ki er grunnsteinen i våre tanker, følelser og vårt åndelige liv. Under en Reiki-behandling vil vår personlige ki fungere i en to-veis prosess med den universelle Ki-energien og løse opp emosjonelle og fysiske blokkeringer, og skape friere flyt av ki i kroppen.

Opplevelsen av en reikibehandling

Alle får sin egen erfaring med en reikibehandling. Opplevelsene kan variere fra person til person. En av grunnene til det er at energien fungerer der det er mest nødvendig for øyeblikket. Det er også forskjellig hvor mye energi du er åpen for og hvor fritt den kan strømme i kroppen din.

I de fleste tilfeller føler de fleste en rolig og dyp avslappende følelse. Det er ikke uvanlig at mottakeren sovner under behandlingen. Dette er ingen ulempe fordi det indikerer at du er virkelig fri for motstand.

Reikibehandlingens effekter

Den universelle energien arbeider med årsakene til problemene og tilpasser seg mottakerens behov. Energi kommer inn i hele mennesket – kroppen, tanker, følelser og sinn, og dette gir mottakeren naturlige muligheter til å helbrede seg selv. Derfor innebærer en behandling mange varierende resultater.

Reiki kan:

 • muliggjør ansvar for egen hele og velbefinnende
 • redusere stress og spenninger dramatisk
 • øke din energi og vitalitet
 • akselerere den naturlige helbredelsesprosessen ved å harmonisere energiene i kropp og sinn.
 • fremme din personlige vekst
 • strømme fra hendene ved enhver kontakt
 • kan ikke manipuleres, jobber på kroppens største disharmoni
 • løfter din bevissthet, selvfølelse og egenkjærlighet
 • gi deg et evig førstehjelpsskrin – dine egne hender – uten sidestykke
 • fremme rask helning av skader som kutt, brannsår, blåmerker, stikk så vel som
  sportsskader og postkirurgiske tilstander
 • understøtte alle tradisjonelle og alternative behandlingsformer
 • restituere hele din person til en tilstand av harmoni og balanse
 • behandle effektivt dyr og styrker planters vekst

Reiki er ingen kult, religion eller trossystem, og er på ingen måte noen motsetning til
individuell tro.